Ve söz her zaman sağlıktadır..

Atrial Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır-Atrial Fibrilasyon Tedavi Seçenekleri

Eyl 11, 2012 Yazan: admin | Kategori: Sağlık Genel

Atrial Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır-Atrial Fibrilasyon Tedavi Seçenekleri

atrial fibrilasyon tedavisi nasil yapilir atrial fibrilasyon tedavi secenekleri 1346621119 Atrial Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır Atrial Fibrilasyon Tedavi Seçenekleri

atrial fibrilasyon tedavisi

Doktorların kısaca AF olarak adlandırdığı Atrial fibrilasyon rahatsızlığı kesin olarak tedavi edilebilen bir kalp ritm bozukluğu hastalığıdır. Atrial Fibrilasyon Tedavisinde ilaçla tedavi, kardiyoversiyon, Ablasyon tedavisi, Pacemaker (pil) tedavisi, ve ameliyatla tedavi (cerrahi) seçenekleri hastanın durumuna göre doktor tarafından tercih edilebilmektedir. Atrial Fibrilasyon Tedavisinde temel amaç hastanın temel şikayeti olan kalp ritmindeki bozulmayı tedavi etmek ve kalbin normal ritminin tekrar kazanımını sağlamaktır. Bu sayede Atrial Fibrilasyonun olası riski olan felç, inme geçirme riski bertaraf edilecektir. Şimdi Atrial Fibrilasyon Tedavisi yöntemleri hakkında sizlere daha ayrıntılı bilgiler verelim.

İlaç Tedavisi ile Atrial Fibrilasyon Nasıl Tedavi Edilir?

Antiaritmik ilaçlar ile yapılan ilaç tedavisinde asıl amaç kalbin normal ritimde atmasını tekrardan sağlamaktır. Şayet bu başarılamıyor ise bu durumda doktor tarafından yapılacak şey, kalp atışı hızını azaltacak bir ilaç tedavisi uygulamaktır. Diğer yandan Atrial Fibrilasyon hastalarının kalbinde pıhtı oluşması ve bu pıhtının beyin, kalp gibi organlarda felce sebep olma riski bulunduğu için kalp içinde pıhtı oluşumuna engel olan antikoagülan ilaçların tatbik edilmesi de her durumda gereklidir.

Antiaritmik ilaçlar kısacası Atrial Fibrilasyon hastalarında ya Atrial Fibrilasyona neden olan düzensiz kalp ritimlerini noımale çevirmek ya da kalp ritmini düşürmek için tatbik edilmektedir. Atrial Fibrilasyon İlaçları Nelerdir diye merak edenlere etken maddeleri ile birlikte kısa bir listeyle sunalım:

Quinidex (kinidin), Pronestyl (prokainamid), Norpace (disopramid), Beloc, Lopressor, Tambocor (flekainid), Rythmonorm (propafenon), Darob (sotalol), Cordarone (amiodaron) türü ilaçlar Atrial Fibrilasyon tedavisinde kullanılmaktadır. Bazı hastalarda bu ilaçların kullanımı günlük yaşamda uygulanırken bazılarında ise hastanede yatarak tedavi gerekebilir. Ortalama olarak ilaç tedavisi ile Atrial Fibrilasyon hastalığının iyileştirilmesi % 50 lik bir ihtimal dahilindedir. Akut Atrial Fibrilasyon hastalığı olanlarda ve erken teşhis yapılanlarda iyileşme şansı bir hayli yüksektir. Kronik Atrial Fibrilasyon hastalarının ilaç tedavisine yanıt verme şansı daha düşüktür. Atrial Fibrilasyon tedavisinde diğer bir yöntem olan kalp hızı kontrolü ise digoksin, beta blokerler veya kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaç grupları ile başarılabilmektedir.

Antikoagülanlar adı verilen ilaçlar ise kanı sulandırıcı etkisi nedeniyle pıhtı atımı riskini önemli ölçüde düşürmektedir. Kan sulandırıcılara örnek vermek gerekirse coumadin, AF’li hastalarda inme riskini %60-80 azaltabilir. Coumadin kullanıldığı zaman etkisinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek için düzenli aralıklarla PTZ-INR kontrolü yapılmalıdır. Bazı hastalara aspirin de verilebilir. Aspirin de halk arasında kan sulandırıcı olarak bilinmesine rağmen coumadin’in yerini tutmaz. İkisi farklı mekanizmalarla iş görür.

Atrial Fibrilasyon Tedavisinde şayet ilaç tedavisi etkili değilse bu durumda aşağıdaki alternatif tedavi seçeneklerine başvurulur:

Kardiyoversiyon

Kardiyoversiyon nedir: İlaç tedavisinin kalpte sinüs ritmleri adı verilen ritmi normal hale getirememesi durumunda uygulanan bir tedavi seçeneği olup, kardiyoversiyon yöntemi ile kalbe bir tür elektro-şok uygulanarak kalbin ritminin sıfırlanması (bir tür reset atılma) amaçlanmaktadır. Bu tedavi yöntemi için genellikle lokal anestezi veya yatıştırıcı özellikli bir ilaç verilir. Ardırdan elektrod vasıtasıyla yüksek enerji içecek bir tür elektroşok uygulanarak kalp ritminin normal haline gelmesi amaçlanmaktadır. Kardiyoversiyon öncesi süreçte doktor gerekli görürse hastaya kan sulandırıcı ilaçlar da verilebilir. Ayrıca normal ritim elde edildikten sonra tekrar bozulmaması için ek olarak bazı antiaritmik ilaçlar da verilebilir. Bazı hastalarda işlem öncesi kalp içinde pıhtı olmadığından emin olmak için yemek borusundan ucunda bir ultrason cihazı olan ince bir tüp geçirilerek kalbin boşluklarının araştırıldığı transözefajial ekokardiyografi (TEE) yapılması gerekebilir. Bu yapılan işlem dışarıdan (eksternal) kardiyoversiyondur. Kalp ameliyatları sırasında kalbin içine yerleştirilen elektrodlar yardımıyla yapılan internal kardiyoversiyon da uygulanabilir.

Ablasyon Tedavisi

Ablasyon Nedir: Ablasyon tedavisi, ilaç tedavisini tahammül edemeyen veya ilaçların normal ritmi idamede başarısız olduğu hastalarda uygulanır. İki çeşidi mevcuttur: Her 2’side elektrofizyolog olarak adlandırılan kalp ritim bozuklukları üzerinde uzmanlaşmış kardiyologlar tarafından uygulanır.

Radyofrekans ablasyon sistemi: kateter ve radyofrekans kaynağı

1. AV düğüm ablasyonu: Bu işlem atrial fibrilasyonun oluşturduğu yüksek hızı önlemek için yapılır. Çoğunlukla kasık toplardamarından (ven) girilerek kalbin içine gönderilen yumuşak kateterler aracılığıyla uygulanır. Kateterin ucu AV düğüm üzerine getirilerek enerji verilir ve atriumlardan ventriküllere uyarı geçişi ortadan kaldırılır (AV tam blok oluşturulur). Ancak işlem sonucu kalp ritmi çok düşük hızla (veya hiç) devam edeceği için kalıcı kalp pili takılması gerekir ve bu şekilde hastanın günlük yaşamını rahat bir şekilde sürdürmesi sağlanır. AV düğüm ablasyonu AF’nin yüksek hızından kaynaklanan birçok şikayetini ortadan kaldırsa da AF devam ettiği için inme riski devam eder, bu nedenle kan sulandırıcıların kullanımına devam edilir. İşlem için hastaneye yatış ve sakinleştirici uygulaması gerekir.

2. Pulmoner venlerin izolasyonu: Pulmoner venler, akciğerlerde oksijenlenen kanı kalbe geri getiren damarlardır (bakınız). İşlem için yine toplardamarlardan kalbe ilerletilen kateterler kullanılır. Sol atriuma bir iğnenin yardımı ile geçildikten sonra 2 seçenek uygulanabilir: “ablasyon” veya AF’ye yol açan odakları bulmak için “haritalama” işlemi. Pulmoner venlerin sol atriuma bağlandığı bölgelere dairesel şekilde enerji uygulanarak pulmoner venlerin atrium ile elektriksel bağlantısı kesilerek AF sonlandırılır. Bu işlem toplam 4 pulmoner ven girişinde tekrarlanır. Belli bir süreden sonra kan sulandırıcılar kesilebilir. Bu işlem için yine hastanede yatış ve sakinleştirici ihtiyacı vardır.

Kalp Pilleri ile Atrial Fibrilasyon Tedavisi

İmplante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör (ICD veya AICD) cihazlar: Hastaya hastaneye yatmadan tedavi edilme şansı sunar. Tekrarlayıcı AF atakları olan hastalarda hasta cihazı aktive edip güvenli bir şekilde kendini tedavi edebilir. Alternatif olarak cihaz otomatik olarak çalışmaya da programlanabilir. ICD’ler hastanın AF atağı geçirdiğini tespit edip gerekli tedavi ile ritmi normal sinüs ritmine çevirebilir. Cihazlar orta boy pil büyüklüğünde olup sakinleştirici ve bölgesel uyuşturucu ile deri altına yerleştirilen cihaz ve kalbe ilerletilen kablolardan oluşur.

Cerrahi tedavi (Atrial Fibrilasyon Ameliyatı)

Kronik AF’li hastalara cerrahi olarak maze (labirent) operasyonu yapılabilir. Bu operasyon açık kalp cerrahisi gerektirmekte olup genel anestezi altında yapılır ve hastanede kalış süresi uzundur.

Teknik: Operasyon sırasında atriumlara birçok çizgi şeklinde küçük kesiler yapılarak atriumlar hem izole edilir hem de fazla oluşan uyarıların oluşumu azaltılır. Uyarılar, oluşturulan kesiler vasıtasıyla normal yolu izler. Kalp dokusu iyileştiğinde skar dokusu oluşur ki bu doku da AF’ye yol açan elektriksel uyarıların kalp içinde iletimini ortadan kaldırır. Bazı durumlarda kalp hızına destek amacıyla kalıcı kalp pili uygulanması gerekebilir.

Bazı hastalarda AF ile birlikte başka kalp problemleri mevcut olabilir (kapak hastalıkları veya koroner arter hastalıkları gibi). Bu gibi durumlarda hastaya kolaylık açısından cerrah, maze prosedürünü diğer cerrahi müdahale ile aynı seansta yaparak hem AF’yi hem de diğer kalp problemini tedavi edebilir.

Parsiyel (kısmi) maze prosedüründe de aynı yaklaşım kullanılmasına rağmen kesiler sadece sol atriuma yapılır. Yeni cerrahi tekniklerde alternatif enerji kaynakları kullanılarak (radyofrekans, kriyotermi ve mikrodalga gibi) kontrollü skar dokuları yaratılmakta ve işlem sonunda komplikasyon oranı azalmaktadır.

Atrial fibrilasyon, bir takım tedavi yöntemleri olmasına rağmen, günümüzde kardiyolojinin en çok zorlandığı konulardan biri olmaya devam etmektedir. Özellikle tekrarlayıcı AF olan hastalarda normal ritmi sağlamak zor olabilir ve günün birinde kalıcı AF ortaya çıkabilir. Kalıcı AF durumunda da, hız kontrolu ve inmenin önlenmesine yönelik tedavi önem kazanmaktadır.

Konuyla alakalı olabilecek diğer yazılar:

Atrial Fibrilasyon Belirtileri-Atrial Fibrilasyon MuayenesiAtrial Fibrilasyon Nedenleri-Atrial Fibrilasyon Neden Olur Sebepleri NelerdirKeten Tohumu Zayıflama-Keten Tohumu Zayıflatırmı-Keten Tohumunun FaydalarıAkut Eklem Romatizması Nedenleri Nedir-Eklem Romatizmasının Belirtileri Ve TedavisiGizli kalp nedir-Gizli kalp hastalığı kimlerde görülür, Riskleri Ve Zararları NelerdirYapay Kalp Nedir-Yapay Kalbin Faydaları Nelerdir-Yapay Kalp Kimlere Takılır

Benzer Konular

 • 28 Atrial Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır Atrial Fibrilasyon Tedavi SeçenekleriAtrial Fibrilasyon Belirtileri-Atrial Fibrilasyon Muayenesi
  Atrial Fibrilasyon Belirtileri-Atrial Fibrilasyon MuayenesiAtrial Fibrilasyon EKGAtrial fibrilasyon rahatsızlığı çeken bir kalbin etkin ve verimli bir biçimde atmaması doğaldır. Zira atrial fib...
 • 5 Atrial Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır Atrial Fibrilasyon Tedavi SeçenekleriSivilceler Nasıl Geçer-Evde Sivilce Tedavisi
  Sivilceler Nasıl Geçer-Evde Sivilce Tedavisisivilceler nasıl geçerSivilceler insanların güzelliğini gölgeleyen bir sorundur ve sivilce sorununu geçirmek için günümüzde adeta devasa bir sektör o...
 • 15 Atrial Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır Atrial Fibrilasyon Tedavi SeçenekleriEn Faydalı 12 Bitki Hakkında Bilgiler
  Dünyadaki bitkiler arasında insan sağlığı üzerinde en etkili en çok kullanılan şifalı bitkiler hangileridir?Günümüzde ilaçların pahalı olması ya da bir ilacın faydasından çok yan etkisinin olması i...
 • 6 Atrial Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır Atrial Fibrilasyon Tedavi SeçenekleriBunalımdan ve Depresyondan Kurtulmak için Okunacak Dua
  Bunalımdan ve Depresyondan Kurtulmak için Okunacak Duadepresyon duasıDepresyonun tedavisinde genellikle psikiyatristler yaygın olarak kullanılan bir takım ilaçlar önermektedirler. Depresyon ted...
 • 20 Atrial Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır Atrial Fibrilasyon Tedavi SeçenekleriGöğüs sağlığı ve göğüs bakımı nasıl olur ?
  Göğüs sağlığı ve göğüs bakımı nasıl olur ?Göğüsler dişiliğin simgesidir aslında ve kadının, kadınsı güzelliği ve kadınlığına olan güveni için göğüs bakımı çok önemlidir. Cilt bakım ve güzellik bak...
 • 30 Atrial Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır Atrial Fibrilasyon Tedavi SeçenekleriYüksek Tansiyon Hipertansiyon Nedir Nasıl Tedavi Edilir
  ÇEvremizdeki her 4 kişiden birisi Yüksek tansiyon hastasıymış.İnanamadınız değil mi?ben de öyle Yüksek tansiyon hakkında pek bilgi sahibi değildim.Taki çevremden birisi Yüksek tansiyon denilen hast...

Ve sıra bir gün sağlığa da gelecekti ki buna biz ön ayak olduk ve atrial fibrilasyon, fibrilasyon, kalp ritmi, kalp ritim atışı kapak resmi, sinüs ritim kapak fotoğrafı, kalp ritmi resmi, atriyal fibrilasyon hastası nasıl beslenmeli, SİNÜS RİTMİ, atrial fibrilasyon hastaları nasıl beslenmeli, sinüs ritim, kalp ritim bozukluğu, atrial fibrilasyon tedavisi, Atrial Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır-Atrial Fibrilasyon Tedavi Seçeneklerigibi bir çok bilgiyi sizle paylaştık. SAĞLIK diyorsanız vesaglik.org diyorsunuzdur..
Etiketler: atrial fibrilasyon,