“Ekolojik denge, vahşi hayvanların diğer hayvanları yemesiyle sağlanır.” şeklindeki tespit, mevcut duruma göre doğrudur. Ancak bu; “Eğer vahşi hayvanlar, diğer hayvanları sağ olarak yemeselerdi, ekolojik denge olamazdı.” sonucunu doğurmuyor. Biz, sistemi hep bu şekilde işliyor gördüğümüzden dolayı öyle kabul ediyoruz. Allah, hayvanın, tekvini kanunlara muhalefetini ekolojik dengenin bir parçası olarak takdir ediyor. İnsanlar için kullanılan, “İnsan zulm eder, ancak kader adalet eder.” kaidesini; “Hayvanlar zulmediyorlar, ancak Allah adalet ediyor.” şeklinde yerini buluyor. Onların zulmu neticesinde kainattaki denge sağlanmış oluyor. “Eğer o zulmu yapmasalardı, ekolojik denge sağlanamazdı.” sonucunu çıkarmak doğru değildir.

Bu derin ve ince manayı aşağıdaki ayet ve hadis-i kudside daha açık bir şekilde bulmak mümkndür.

“İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerden kimini kimine musallat ederiz.” (En’âm Sûresi)

“Zalim Allah’ın kılıcıdır, onunla intikam alır. Sonra döner zalimden intikam alır”

İşte bu şekilde sosyal düzen de sağlanmış olur. Ancak bu durum … Devamini Oku

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,